ПОЛІТИКА

з охорони заохочення та підтримки грудного вигодовування
КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району м. Києва» 

ПРИНЦИП 1 

Наявність плану дій (політики) щодо підтримки грудного вигодовування (далі - Політика) і регулярне доведення його положень до відома

усіх медичних працівників закладу, вагітних, матерів  та членів їх родини

            У центрі  є у письмовому вигляді план дій щодо підтримки грудного вигодовування (далі – Політика) положення якої доведені до відома усіх медичних працівників закладу, доступні для вагітних, матерів та членів їх родини.  Лікарський та середній медичний персонал ЦПМСД №3 визнають та суворо дотримуються у роботі Політики підтримки грудного вигодовування,  яка базується на 12 принципах грудного вигодовування. Провідником такої  Політики є Коордиційна рада  та відповідальні особи  в кожній амбулаторії нашого закладу.

 

Принципи підтримки грудного вигодовування

1.Наявність плану дій (політики) щодо підтримки грудного вигодовування (далі - Політика) і регулярне доведення його положень до відома усіх медичних працівників закладу, вагітних, матерів та членів їх родини.

2.Систематичне навчання медичного персоналу щодо впровадження Політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування.

3.Впровадження в практику сучасних методів підготовки сім ї до народження дитини. Інформування та навчання вагітних, матерів та членів їх родин щодо переваг та методів грудного годування.

4.Допомога матерям успішно розпочати раннє грудне вигодовування.

5.Навчання вагітних, матерів та членів їх родин як годувати грудьми та як зберегти лактацію в складних ситуаціях,в тому числі якщо вони тимчасово відокремлені від своїх дітей.

6.Підтримка виключно грудного вигодовування до шестимісячного віку дитини за винятком випадків, зумовлених медичними та соціальними показаннями, і продовження грудного вигодування до 1 року і більше із своєчасним зведенням пригодовування.

7.Забезпечення цілодобового спільного перебування матерів з дітьми та участі матерів ( членів родини) у здійсненні догляду за дитиною.

8.Заохочення матерів до грудного вигодовування за вимогою дитини за відсутності медичних протипоказань.

9.Відмова від використання у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні, сосок, пустушок чи інших середників, які імітують груди.

10.Створення груп підтримки грудного вигодування і направлення до них матерів.

11.Дотримання Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного

 12. Практика партнерських пологів (підготовка партнерів і допомога жінці під час пологів, вибір вільної позиції в пологах). Вільне відвідування породіллі (матері) і дитини у відділенні спільного перебування.

 Координаційна рада

 

Головним завданням цієї Політики є: 

-         підвищення  рівня інформованості населення щодо переваг грудного вигодовування немовлят;

-         підготовка вагітних жінок до грудного вигодовування новонародженої    

         дитини;

-         надати допомогу для засвоєння необхідних навичок годування грудьми, збереження лактації, навіть якщо мати та дитина повинні бути відокремленні один від одного;

-         проводити систематичне навчання медичного персоналу щодо впровадження Політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування;

-         створення групи підтримки грудного вигодовування і направляти матерів у ці групи;

-         впровадження сучасних практик грудного вигодовування ( вигодовування за вимогою дитини за відсутності медичних протипоказань, відмова від використання сосок і пустушок, іншої їжі);

-         Дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока

Примірники Політики у закладі є доступними для усіх працівників, вагітних, породіль, матерів-годувальниць.

 

ПРИНЦИП 2

Систематичне навчання медичного персоналу щодо впровадження Політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування

В ЦПМСД №3 проводиться систематичне  навчання медичного персоналу щодо впровадження Політики (плану дій) підтримки грудного вигодовування.

Програма навчання медичного персоналу охоплює 12 принципів підтримки грудного вигодовування і становить 18 годин, включаючи 3 години клінічної Практики.   Ведуться журнали відвідувань занять. Весь медичний персонал, який надає медичну допомогу дітям, проходить навчання по грудному вигодовуванню і веденню лактації протягом шести місяців після надходження їх на роботу до закладу.

Персонал знає про переваги грудного вигодовування і ознайомлений з політикою закладу щодо підтримки грудного вигодовування. При прийомі на роботу персонал, який обслуговує дітей, одержує інструктаж з політики грудного вигодовування.  

 

 

ПРИНЦИП 3 

Впровадження в практику сучасних методів підготовки сім ї до народження дитини. Інформування та навчання вагітних , матерів та членів їх родин щодо переваг та методів грудного вигодовування. 

            В ЦПМСД №3 проводиться заняття з питань грудного вигодовування з вагітними  в спеціально виділеному приміщенні де в наявності є відео матеріали, стенди по грудному вигодовуванню, буклети, пам’ятки, які вагітні можуть взяти почитати у вільний час разом з членами своєї родини. А також проводяться навчання матерів правилам та методам грудного вигодовування і збереження лактації.

В медичній документації міститься інформація про те, що з матір’ю  обговорювалися питання грудного вигодовування. Медичним персоналом  проводиться консультування матерів щодо догляду за дитиною.

Теми занять з вагітними жінками з питань грудного вигодовування:

  1. Підготовка до пологів.
  2. Переваги грудного вигодовування.
  3. Харчування вагітних.
  4. Негативні фактори ( алкоголізм, тютюнопаління).
  5. Правильне прикладання дитини до грудей.
  6. Перші краплі молозива. Його цінність.
  7. Грудне вигодовування з перших хвилин життя!
  8. Харчування жінки - годувальниці.
  9. Гігієна дітей раннього віку.

10. Профілактика тріщин сосків. Лактостаз. Мастит.

Проводяться групові заняття з вагітними та членами їх родини згідно графіку один  раз на тиждень. Заняття проводить сестра медична  амбулаторії  ЗПСМ  Черниш В. С. Вагітні навчаються методиці прикладання  дитини до грудей а також  зціджування грудного молока за показанням.

Грудне вигодовування здоров’я майбутніх поколінь

 

ПРИНЦИП 4

Допомога матерям успішно розпочати раннє  грудне вигодовування

Лікарі та  сестри медичні дільничні надають матерям новонароджених дітей інформацію про важливість якомога раннього початку грудного вигодовування. Матері, які відвідують центр  підтверджують що їм було надано допомогу медичним персоналом полового будинку з метою викладання новонародженого на живіт матері з прикладанням до грудей протягом перших 30 хвилин після народження з послідуючим контактом «шкіра до шкіри» продовж 2 годин.

Саме це:

-         стимулює процес утворення та секреції молока;

-         заспокійливо впливає на організм матері, сприяє зниженню рівня стресових гормонів в організмі матері;

-         прискорює видалення плаценти, що є профілактикою післяпологових кровотеч у породіллі;

-         сприяє фізіологічній адаптації новонародженого до нових умов поза утробного життя;

-         забезпечує колонізацію організму новонародженого мікрофлорою матері, формування колонізаційної резистентності до заселення госпітальною мікрофлорою;

-         сприяє налагодженню психоемоційного контакту між матір’ю та дитиною;

Якщо проводиться кесарів розтин то дитину прикладають до грудей відразу після встановлення задовільного стану породіллі, або при проведенні партнерських пологів дитину прикладають батькові на груди для шкірного контакту.Важливим показником роботи є дотримання «теплового ланцюжка»

                                                               

ПРИНЦИП 5

Навчання вагітних матерів та членів їх родини як годувати грудьми та як зберегти лактацію в складних ситуаціях, в тому числі, як що вони тимчасово відокремлені від своїх дітей

         В центрі  на групових заняттях, а також індивідуально проводиться навчання вагітних техніці зціджування молока при наявності показань застосовуючи муляж молочної залози.

         Персонал навчає вагітних зціджувати грудне молоко в період лактації тільки в таких ситуаціях:

-         збереження і підтримка лактації при наявності тимчасових протипоказань для грудного вигодовування з боку матері або дитини;

-         годування дитини з низькою вагою тіла;

-         здійснення правильної техніки годування при перенаповненій щільній молочній залозі;

-         полегшення стану жінки при загрубіння молочної залози розвитку лактостазу;

-         годування хворої дитини яка не може висмоктати достатню кількість молока;

-         змащування молозивом або молоком сосків і ареоли з метою попередження утворення тріщин або їхнього лікування;

-         стимуляції лактації при недостатній кількості молока у матері;

Техніка зціджування грудного молока руками:

А) ретельно вимити руки, підготувати чистий стерильний посуд;

Б) розташувати великий палець зверху соска та ареоли, а вказівний палець нижче соска та ареали навпроти великого пальця, останніми пальцями підтримувати молочну залозу. Злегка натисніть великими і вказівним пальцями на залозу у напрямі до грудної стінки, потім великим і  вказівним пальцями натиснути на ділянку залози за навколо сосковим лужечком, де відповідно розташовані молочні синуси;

В) натиснути з усіх боків, щоб випорожнити всі сегменти молочної залози.


                               

Медичний персонал навчає вагітних правильному положенню (прикладанню) немовляти до грудей. Персонал пояснює вагітним, які існують ознаки правильного прикладання дитини до грудей матері :

-         ротик дитини широко розкритий;

-         обличчя та тіло дитини  повинно бути повернуто до матері;

-         нижня губка вивернута;

-         щічки округлені або «розтікаються на груді матері»;

-         слідкуйте, щоб дитина захопила якомога більше частину ареола;

-         мати не відчуває біль навіть при тривалому смоктанні;

-         чути як дитина ковтає молоко.

Ознаки правильного положення дитини біля грудей:

     - голова і тулуб знаходяться на одній лінії;

     - тіло дитини близько пригорнуте до тіла матері ( живіт до живота );

     - мати повинна притримувати все тіло дитини знизу;

     - носик дитини  навпроти соска.

ПРИНЦИП 6

Підтримка виключно грудного вигодовування до  шестимісячного віку дитини за винятком випадків, зумовлених медичними та соціальними показаннями , і продовження грудного вигодовування до 1 року і більше із своєчасним введенням пригодовування

Медичний персонал центру знає та підтримує важливість виключно грудного вигодовування дитини впродовж 6-ти місяців життя за виключенням випадків, зумовлених медичними та соціальними показаннями.

Медичний персонал знає медичні показання для застосування при вигодовуванні дитини замінників грудного молока або розчинів.

Лікарі та  сестри медичні надають матерям інформацію про важливість виключно грудного вигодовування у перші 6 місяців життя та про важливість продовження грудного вигодовування до першого року та більше при введенні додаткового харчування відповідно віку дитини.

Медичний персонал проводить навчання матерів методам вигодовування з чашечки чи ложечки.

 

ПРИНЦИП 7

Забезпечення цілодобового спільного перебування матерів з дітьми та участі матері  (членів родини) у здійсненні догляду за дитиною

Вагітним надається інформація про важливість спільного перебування з дитиною в палаті, тому що сумісне перебування матері та дитини забезпечує:

-         можливість годування дитини за вимогою, що є однією з принципових фізіологічних умов встановлення нормальної лактації;

-         попереджує розвиток лактостазу, маститів у породіллі, знижує можливість виникнення і розповсюдження інфекції у новороджених і матерів за рахунок витіснення госпітальних штамів не лікарняними штамами мікробів;

-         забезпечує активну участь матері в догляді за дитиною;

-         забезпечує тісного контакту матері і дитини, формування і закріплення психологічного зв’язку.

 

 

ПРИНЦИП 8

Заохочення матерів до грудного вигодовування за вимогою дитини за відсутності медичних  протипоказань 

Медичний персонал має знання щодо важливості грудного вигодовування за вимогою, ніяк не обмежуючи частоту та тривалість грудних вигодовувань.

Медичним персоналом надається інформація вагітним та матерям про вавжливість годування дитини грудьми в будь-який час коли хоче дитина в тому числі і в ночі.

Годування за вимогою дитини і виключення догодовування дитини забезпечує:

-         профілактику внутрішньо лікарняних інфекцій;

-         фізіологічне встановлення лактації у матері;

-         зменшення частоти лактостазу;

-         профілактика маститу;

-         профілактику післяпологових кровотеч у породіллі;

-         імунобіологічний захист дитини;

-         фізіологічне формування мікробної колонізації й імунітету в дитини;

-         більш скоріше відновлення маси тіла дитини.

Активне інтенсивне часте смоктання грудей за вимогою дитини запускає пролактинів і окситоциновий рефлекси, які в свою чергу сприяють запуску становленню і розвитку стійкої і тривалої лактації.

Завдяки заняттям погрудному вигодовуванню, вагітні вчаться принципам грудного вигодовування за вимогою. Ми радимо годувати дитину так часто, як вона того вимагає і так довго поки вона не насититься. Ми радимо майбутнім мамам не доводити дитинку до плачу, бо в час плачу дитина втрачає багато енергії ( до 10 %), втомлюється, а потім погано смокче груди.

Завдяки грудному вигодовуванню, скоріше прибуває грудне молоко, дитина швидше набирає вагу, а у матері менш проблем з нагрубанням молочних залоз.

  

ПРИНЦИП 9

Відмова від використання у дітей, які знаходяться на грудному вигодовуванні, сосок, пустушок чи інших середників, які імітують материнські груди 

Інформування матерів про негативний вплив використання сосок, пустушок, а також застосування молочних сумішей на ефективність і тривалість грудного вигодовування- одне з основних завдань медичних працівників  центру.

Проводиться постійна робота з співробітниками закладу з метою виключення можливості рекламування та безкоштовного постачання своєї  продукції виробниками молочних сумішей і засобів, що імітують материнські груди.

Догляд за немовлятами, яких почали вигодовувати  грудьми, повинен здійснюватись без застосування будь – яких штучних заспокійливих середників, без пригодовування за допомогою пляшечки.

Усі  жінки, що годують грудьми мають бути попереджені про шкідливість будь – які штучні заспокійливі середники ( соски, пустушки тощо).

Навчаємо матерів методам  годування дитини з ложечки ( чашечки, шприца( за медичними показаннями), якщо дитина не може  бути прикладена до грудей через стан свого здоров я чи здоров я  матері .

За наявності  деяких медичних показань є потреба  давати окремим дітям рідину або їжу як доповнення чи замість грудного молока.

 

 

  ПРИНЦИП 10

Створення груп підтримки, грудного вигодовування і направлення до них матерів.

В центрі  створено групи підтримки грудного вигодовування і направлення до них матерів та надається інформація від медичного персоналу щодо шляхів отримання підтримки матері з грудного вигодовування після виписки із стаціонару. У  закладі проводяться заняття з матерями та консультування з питань грудного вигодовування в кабінеті здорової дитини, консультування по телефону, допомога груп підтримки із досвідчених матерів.

Інформація про групи підтримки грудного вигодовування та шляхи отримання допомоги з питань грудного вигодовування в разі необхідності, є доступною для всіх сімей, в яких є дитина на грудному вигодовуванні. Існує система  взаємозв’язку  даного закладу з жіночою консультацією, пологовим стаціонаром за впровадження «Програми підтримки грудного вигодовування».

Всесвітній тиждень грудного вигодовування, організатором якого виступило обєднання громадян «Групи  підтримки грудного вигодовування «Молочні ріки» 6 серпня 2017  року


 

ПРИНЦИП 11

Дотримання Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока

Медичний персонал центру  дотримується Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока. В заклад не допускаються представники  компаній - виробників та розповсюджувачі молочних сумішей для проведення будь - яких занять з вагітними і годуючими матерями, в тому числі по грудному вигодовуванню, а також матері не отримують подарунки, які б містили молочні суміші, напої для немовлят,пляшечки, соски, пустушки, а також рекламні проспекти фірм – виробників.

Міжнародний Кодекс по Маркетингу замінників грудного молока включає в себе наступні важливі положення:

- заборона на рекламу продуктів штучного дитячого харчування серед населення;

- заборона на розповсюдження безкоштовних зразків цих замінників серед матерів;

- заборона на рекламу у закладах охорони здоров я ( включаючи розповсюдження безкоштовних зразків );

- заборона на рекламу продуктів дитячого харчування медичним персоналом компаній виробників;

- заборона на подарунки та передачу зразків працівникам охорони здоров’я.

- заборона на використання текстів та зображень, які ідеалізують штучне використання на етикетках продуктів дитячого харчування;

- будь яка інформація про замінники грудного молока включаючи текст на етикетках, повинна пояснювати переваги грудного вигодовування і підкреслювати небезпеку, пов’язану із штучним вигодовуванням;

- не відповідні продукти, такі як, наприклад, згущене молоко неповинні рекламуватися в якості харчування для грудних дітей;

- усі продукти повинні бути високої якості та відповідати клімату й умовам країни призначення.

Працівники системи охорони здоров’я матері та дитини несуть особливу відповідальність за успіх або невдачу Міжнародного кодексу.

 

ПРИНЦИП 12

 Практика партнерських пологів (підготовка партнерів і допомога жінці під час пологів, вибір вільної позиції в пологах).

Вільне відвідування породіллі (матері) і дитини у відділенні спільного перебування.

В ЦПМСД №3 в наявності  інформація стосовно впровадження сучасних методів підготовки партнерів та допомоги жінці під час пологів.

 

Я ХОЧУ ГОДУВАТИСЬ МАМИНИМ МОЛОКОМ !